Comments

अभिव्यक्ती इंडिया या संकेत स्थळावर आपले सहर्ष स्वागत.

Saturday, August 23, 2014

0 कोण म्हणतो परी नसावी?


परी
कोण म्हणतो परी नसावी?
का नुसतीच बरी असावी?
तिच्या मनात राजकुमार
तर माझ्या का परी नसावी ii

स्वप्नासाठी वेळ नाही
प्रत्यक्षात दिसतात खूप
उरी घर करेल तिची
उत्सुकता आहे खूप ii

नसली रूपवान तरी          
असावी ती गुणवान            
तिच्या आगमने फुलो
घरामध्ये समाधान ii

साधी-भोळी नसावी ती
थोडी असावी तिखट
मजा तेव्हाच येईल
मिळे खटाशी खट ii

अशी कोणी आहे का हो
उमटेल का अमुचा ठसा
तिच्या मनाच्या दरबारी ii

काय म्हणता माहित नाही
बी रिलाक्सड, डोन्ट वरी,
देवा घरी देर असला   
तरी मात्र अंधेर नाही ii

त्याना मिळाली, ह्याना मिळाली
आमचीही असेल दडली
दूर कुठे वा येथे जवळी
येते आधी ती वा कवळी ii

-    प्रकाश पटवर्धन
वळून पाहताना : भाग 9

वळून पाहताना : भाग 9

No comments: