Comments

अभिव्यक्ती इंडिया या संकेत स्थळावर आपले सहर्ष स्वागत.

Monday, February 1, 2016

0 क्षमता अचाट आहे, तेही अजाब आहे
क्षमता अचाट आहे, तेही अजाब आहे
स्पर्शात शब्द आहे, संवाद येथ आहे I

स्पर्शात माय आहे, स्पर्शात राय आहे
स्पर्शात नेणिवांच्या सारेच युक्त आहे I 

स्पर्शात रम्यता ती, स्पर्शात दुःख आहे
स्पर्शात या सुखाच्या सारेच लिप्त आहे I 

स्पर्शात भाव आहे, स्पर्शात ठाव आहे
स्पर्शात भव्यता ती, स्पर्शात नीच आहे I

 हा स्पर्श जीवनाचा, आविभाज्य अंग आहे 
स्पर्शाविना जगी या, अस्पर्श काय आहे !


-   प्रकाश पटवर्धन
   १५४२०१५.  

No comments: