Comments

अभिव्यक्ती इंडिया या संकेत स्थळावर आपले सहर्ष स्वागत.

Thursday, February 11, 2016

2 सोसतांना हासणे नाहीच सोपे
सोसतांना हासणे नाहीच सोपे
वेदनांना पाळणे नाहीच सोपे I
जाणकारांच्या मुरब्बी बैठकी या
मुखवट्याला राखणे नाहीच सोपे I
ती प्रिया माझी म्हणोनी काय झाले
चेह-याला दावणे नाहीच सोपे I 
हात हाती रम्य राती चालतांना
भावनांना रोखणे नाहीच सोपे I 
मातले सारे इथे ते राजकाजी 
शांततेने राहणे नाहीच सोपे I 
शिक्षणाच्या मुक्त बाजारी इथेची 
अर्थसत्ता टाळणे नाहीच सोपे I
दुग्धगंगा वाहते नेमेच जेथे 
भेसळीला छपवणे नाहीच सोपे I
पाटबंधारे असे कां कोरडे ते
राष्ट्रवादी भोग ते नाहीच सोपे I 
ठेव ध्यानी चार बाळे फार नाही 
भक्त सांगे आचरण नाहीच सोपे I 
ईशसेवा क्रॉसखाली चालते रे
मर्म कर्मी जाणणे नाहीच सोपे I 
मी असे हो स्वच्छ म्हणतांना इथेची
डाग काळे लपविणे नाहीच सोपे I
ही गजल माझी म्हणोनी छापताना 
काव्यचोरी लपविणे नाहीच सोपे I
- प्रकाश पटवर्धन
२०४२०१५.

2 comments: