Comments

अभिव्यक्ती इंडिया या संकेत स्थळावर आपले सहर्ष स्वागत.

Friday, June 27, 2014

0 शब्द

शब्द माझ्या भावना, शब्द माझी प्रार्थना,
शब्द सारे रेखती, माझ्या मनीच्या कल्पना

आसवांचे रूप होता, निशब्द माझे शब्द होती,
ते कधी आनंददर्शी, तर कधी ते दु:खस्पर्शी.

व्यक्त होती ते कधी ह्या हासऱ्या नयनातुनी,
अन कधी ते व्यक्त होती नेत्र अंगारातुनी.

ती तिची तिरकी नजर अव्यक्त हो सांगा कशी,
सात-जन्मी योजना, कशी सांगते एका क्षणी.

शब्द शब्दातून वदती, वाद-वादातून खुपती,
शब्द देती टोचण्या, अन सांत्वनीही तेच येती.

शब्द तुमचे चित्रकर्ते, शब्द तुमचे भाग्यकर्ते,
शब्द योजा योजनेने, वापरा हो काळजीने.

शब्द तुमचेची तुम्हाला नेती कधी गगनावरी,
अन कधी अनावधाने, आणती ते भूवरी.

शब्द जरी सारे सरस्वतीसुत असले तरी,
उतरती ते जनी, प्रतिभा असे जेव्हा मनी.

हि असे जादू निराळी, मानवाच्या जिन्दगीची,  
गोंधळाचा त्रास होई, खायला एकांत पाही.

-    प्रकाश पटवर्धन.

No comments: